icons_fbpng        icons_ytpng

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie jest w trakcie remontu.
W chwili obecnej nie ma możliwości zwiedzania muzeum.
 
Tworzymy się na nowo, zmieniamy się dla Was!

Wszystkich zainteresowanych historią techniki i osiągnięciami - zapraszamy do
Zabytkowej Huty Żelaza w Chlewiskach - Terenowego Oddziału Narodowego Muzeum Techniki. Znajdują się tam kolekcje zabytkowych samochodów i motocykli, bogaty zbiór starszych maszyn do szycia, eksponaty związane z przemysłem metalurgicznym i hutniczym oraz wiele innych. Zapraszamy !
Narodowe Muzeum Techniki zostało powołane na podstawie umowy o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie zawartej 9 czerwca 2017 przez:
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Miasto Stołeczne Warszawa.

Muzeum zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury w dniu 20.07.2017 poz. 104/2017.

Statut Narodowego Muzeum Techniki został nadany 1 sierpnia 2017.

  • Komputer AKAT-1
  • Komputer Meritum
  • Motocykl "Niemen"
  • Telefon